יום חמישי, 23 ביולי 2020

למי צלצלו הפעמונים

הפנס נשאר בלי מנורה.
מגדל הפעמון הצנוע של הכנסייה היוונית נשאר ללא הפעמון.
הפעמון הועבר לכנסייה בגוש חלב.
התושבים התפזרו לכל עבר.
במקומם הגיעו אלה שגורשו מארצם ומבתיהם והגיעו למולדת עליה חלמו 2000 שנה.
רבדים רבדים של היסטוריה אנושית צופנת צפת, חלקם גלויים לעין וחלקם צפונים.
צפת קבלה ספר עב כרס . אל לנו להשליכו למכולת מיחזור הנייר.
הכנסיה היונית האורתודוקסית 1964 ואן דה פול